Chính sách bảo mật

Tiêu chí phục vụ của Acheaps:

1. Tốc độ nhanh chóng, phục vụ 24/07

2. Bảo hành 1 1 - Đảm bảo uy tín

3. Chất lượng dịch vụ

4. Giá rẻ hơn thị trường

5. Thanh toán tự động, trả tài khoản sau khi mua

6. Bảo mật thông tin, tài khoản đăng kí của khách hàng

7. Giá đúng với thị trường, không ảo giá