Thông tin liên hệ

 

Liên hệ AD Acheaps thông tin dưới đây:

+ Facebook: Nhấn để liên hệ FB

+ Fanpage: Nhấn để liên hệ Page

+ Telegram: Nhấn để liên hệ Telegram

---------------------------------------------------------

 

CTV Acheaps, chất lượng và uy tín:

Vũ Đình Thanh phụ trách mục Valorant

Nguyên Hoàng An phụ trách mục Roblox

# Mọi giao dịch bất thường, liên hệ AD xử lý

# Chỉ hỗ trợ các giao dịch trên website

---------------------------------------------------------

Lưu ý khi liên hệ:

  • Chỉ hỗ trợ, thắc mắc liên quan đến sản phẩm, website ngoài các vấn đề khác sẽ từ chối
  • Các trường hợp chưa được rep tin nhắn trong thời gian dài vui lòng nhắn tin bằng SMS qua sđt
  • Khi đã được hỗ trợ, rep tin nhắn vui lòng không spam vì ai cũng có việc bận nên hãy đợi chờ !!!
  • Thời gian tiếp nhận hỗ trợ sẽ tuỳ thuộc vào công việc, đảm bảo khi khách nhắn sẽ được rep lại